Lik blackjack parykk

Tidligere participle: innsats / betted.

a satse pa sth / sb & # x2192; apostar a eller por algo / por algn.

Jeg satser pa feil hest & # x2192; Aposte por el eller al caballo que no debia.

de er forbudt a satse pa sine egne lop & # x2192; Tusen forbudt apostar og sus propias carreras.

(gjor du) vil satse eller spille? & # X2192; Er det apuestas eller juegas?

«skal du ga?» – «det kan du vedde pa!» & # X2192; -l rer en ir? – hombre, claro! eller (LAm) – como no!

«Jeg er sa lettet over alt er over» – «Jeg vil satse» & # x2192; -En du er glad i det du har a se pa.

Jeg satser 10 pa en hest som heter Premonition & # x2192; aposte 10 libras a eller por un caballo llamado Premonisjon, jugue 10 libras en un caballo llamado Premonition.

han satse pa dem (det) de ville miste & # x2192; Hizo una apuesta con ellos a que perdian.

du kan satse pa at hun vil v re der & # x2192; puedes tener por seguro que estara alli.

«Jeg vedder pa at jeg kan hoppe over den strommen» – «Jeg vedder pa at du ikke kan!» & # X2192; -Jeg tror du er salat ese arroyo! -Ja que nei!

«det var ikke lett» – «Jeg vedder pa at det ikke var» & # x2192; -no fue facil -y meg imagino que no.

du kan satse pa den nederste dollar eller livet ditt som & # x2192; puedes apostarte lo que quieras a que.

«fortalte du ham?» – «du satser pa livet ditt jeg gjorde!» & # X2192; -Ele reniste? -yya lo creo!

Jeg hadde en innsats pa den hesten & # x2192; habia apostado por ese caballo.

Jeg har gjort en innsats med ham at han ikke kan gjore det & # x2192; Han hevder at han ikke har hatt det.

de satte innsatser pa hvem som kunne fa henne til a snakke & # x2192; apostaron et veri podia hacerla hablar.

Det er en rettferdig eller god innsats at rentene vil ga opp & # x2192; Du kan velge mellom flere alternativer.

Din beste eller sikreste innsats er a holde seg rolig om det & # x2192; Jeg har ikke noe a si om det.

disse selskapene er et trygt bud for investorer & # x2192; Estas companias no presentanunos los los inversores.

a v re en god innsats (= beste lopet av handlingen) & # x2192; etre la meilleure valgte a faire.

det er en god innsats som. (= sv rt sannsynlig) & # x2192; Det er mange sjanser du har.

det er en sikker innsats det. (= sv rt sannsynlig) & # x2192; Det er mange sjanser du har.

Mitt spill er (det). det er min innsats (det). & # X2192; du pari que.

a satse sb 100 pounds det. & # X2192; parier 100 livres a qn que.

Jeg satser pa deg (det). & # X2192; du pari que.

Jeg vedder pa at han ikke kommer? & # X2192; Du kan ikke snakke om det.

Jeg ville ikke satse pa det & # x2192; Du er ikke helt enig med deg selv.

Jeg er ikke en spillmann & # x2192; ikke sann som scommettitore.

du kan satse pa livet ditt som. (fam) & # x2192; puoi scommetterci la testa che.

Vilkar for bruk Personvernerkl ring Tilbakemelding Annonser med oss Copyright & copy; 2003-2018 Farlex, Inc.

Alt innhold pa denne nettsiden, inkludert ordbok, tesaurus, litteratur, geografi og andre referansedata, er kun til informasjonsformal. Denne informasjonen bor ikke anses som fullstendig, oppdatert, og er ikke ment a bli brukt i stedet for besok, konsultasjon eller rad fra en juridisk, medisinsk eller annen profesjonell.


Hei! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!